Milluckpng.png
Hem Produkter
dsc_3577-7.jpg

Elektriskt skydd

Produkt: Elektriska ledare av rostfritt stål för byggnader. Det förhindrar fåglar att vistas på stället då de får en elstöt när de kommer i kontakt med ledarna. Elstöten skadar dock inte fågeln utan ger endast en obehaglig upplevelse.


Var används det?

Avsatser, skyltar, balkar, ornament, statyer etc. där fåglarna har sina viloplatser. Detta system är lämpligt där man önskar ett diskret system för känsliga byggnader. Mot duvor, måsfåglar och kråkfåglar m.fl.


Vad är det gjort av?

Ledare av rostrfritt stål. Hållare av UV- beständig polykarbonat.


Hur monteras det?

Ledare (150 cm) som skruvas samman. Ledarna trycks fast i hållare som skruvas eller limmas fast i underlaget.


När används det?

Vid alla typer av fågelnivåer erbjuder elektriskt system ett mycket effektivt skydd mot fåglar. Alla fågelsäkringssystem är utsatta för skador då reparationer eller förändringar görs på byggnaden. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera säkringssystemet.


Hur synligt är det?

Systemet är mycket svårt att upptäcka från marken.

Kontakta oss för mer information om elektriskt fågelskydd.

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2019-08-28)

Vi har flyttat vårt kontor

I början av augusti gick flytten till nya lokaler på Cypressvägen 14 i Malmö. Vi är installerade och kör för fullt som vanligt.

Nya produktblad för hösten finns tillgängliga via länkar på startsidan samt under varje produktkategori.

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här