Milluckpng.png
Hem Produkter
dsc_3577-7.jpg

Elektriskt skydd

Produkt: Elektriska ledare av rostfritt stål för byggnader. Det förhindrar fåglar att vistas på stället då de får en elstöt när de kommer i kontakt med ledarna. Elstöten skadar dock inte fågeln utan ger endast en obehaglig upplevelse.


Var används det?

Avsatser, skyltar, balkar, ornament, statyer etc. där fåglarna har sina viloplatser. Detta system är lämpligt där man önskar ett diskret system för känsliga byggnader. Mot duvor, måsfåglar och kråkfåglar m.fl.


Vad är det gjort av?

Ledare av rostrfritt stål. Hållare av UV- beständig polykarbonat.


Hur monteras det?

Ledare (150 cm) som skruvas samman. Ledarna trycks fast i hållare som skruvas eller limmas fast i underlaget.


När används det?

Vid alla typer av fågelnivåer erbjuder elektriskt system ett mycket effektivt skydd mot fåglar. Alla fågelsäkringssystem är utsatta för skador då reparationer eller förändringar görs på byggnaden. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera säkringssystemet.


Hur synligt är det?

Systemet är mycket svårt att upptäcka från marken.

Kontakta oss för mer information om elektriskt fågelskydd.

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2018-12-20)

2019-01-11

God fortsättning!

Nytt år, nya utmaningar och nya möjligheter!

2018-12-20

God Jul och Gott Nytt År!!

2018-09-07

Hösten är kommen och vi står rustade inför
säsongens utmaningar.

Kolla in nyheter och uppdateringar i våra
nya produktblad.

2018-01-12

Nu ligger nya produktlistor uppe innehållande ett par uppdateringar och nyheter.
Se även nya produkter för nyheter.

2017-12-07

På grund av ny CLP-klassificering utgår samtliga gnagarprodukter för konsument i klass 3 innehållande antikoagulanter (Rozol block 25g, art.nr: 905610).

Sista datum för utleverans från vårt lager är 2018-02-28 (produkt får därefter användas  fram till 2018-08-27).

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här