Milluckpng.png
Hem Produkter
IMG_0605-3.JPG

Mot Gnagare                     

Vi tillhandahåller ett varierande utbud för mekanisk bekämpning av gnagare

såsom betesstationer, fångstfällor och slagfällor samt indikerings-

och spårningsprodukter för känsliga områden. 

Vi har även ett mycket brett utbud av produkter för kemisk bekämpning dvs.

mus- och råttgift.

Produkter för konsumentbruk - musbekämpning med första generationens antikoagulanter - ligger i klass 3.

Produkter för professionellt bruk - mus & råttbekämpning med andra generationens antikoagulanter - ligger i klass 1SO.

Sedan augusti 2014 är all kemisk råttbekämpning i Sverige styrd till klass 1SO - endast för professionella skadedjursbekämpare. (1SO innefattar även de produkter som tidigare ingick i klass 2). För att få arbeta med produkter inom denna klassificering krävs ett intyg från Folkhälsomyndigheten.

Produktlista gnagare

För mer information angående våra gnagarprodukter, kontakta oss

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2019-06-14)

Sommaren är äntligen här

Vi försöker hålla öppet hela sommaren i största
möjliga mån..
Vi uppskattar dock lite framförhållning i beställningar.

Glad sommar!

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här