Milluckpng.png
Hem Produkter
IMG_0605-3.JPG

Mot Gnagare                     

Vi tillhandahåller ett varierande utbud för mekanisk bekämpning av gnagare

såsom betesstationer, fångstfällor och slagfällor samt indikerings-

och spårningsprodukter för känsliga områden. 

Vi har även ett mycket brett utbud av produkter för kemisk bekämpning dvs.

mus- och råttgift.

Produkter för konsumentbruk - musbekämpning med första generationens antikoagulanter - ligger i klass 3.

Produkter för professionellt bruk - mus & råttbekämpning med andra generationens antikoagulanter - ligger i klass 1SO.

Sedan augusti 2014 är all kemisk råttbekämpning i Sverige styrd till klass 1SO - endast för professionella skadedjursbekämpare. (1SO innefattar även de produkter som tidigare ingick i klass 2). För att få arbeta med produkter inom denna klassificering krävs ett intyg från Folkhälsomyndigheten.

Produktlista gnagare

För mer information angående våra gnagarprodukter, kontakta oss

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2018-12-20)

2019-01-11

God fortsättning!

Nytt år, nya utmaningar och nya möjligheter!

2018-12-20

God Jul och Gott Nytt År!!

2018-09-07

Hösten är kommen och vi står rustade inför
säsongens utmaningar.

Kolla in nyheter och uppdateringar i våra
nya produktblad.

2018-01-12

Nu ligger nya produktlistor uppe innehållande ett par uppdateringar och nyheter.
Se även nya produkter för nyheter.

2017-12-07

På grund av ny CLP-klassificering utgår samtliga gnagarprodukter för konsument i klass 3 innehållande antikoagulanter (Rozol block 25g, art.nr: 905610).

Sista datum för utleverans från vårt lager är 2018-02-28 (produkt får därefter användas  fram till 2018-08-27).

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här