Milluckpng.png
Hem Produkter
IMG_0605-3.JPG

Mot Fåglar

Fåglar är ett trevligt inslag och ger glädje i vår vardag. Vem blir inte påverkad av att höra staren kvittra en skön vårkväll eller att se fiskmåsar glidflyga högt upp mot en blå himmel. 


Under de senaste åren har dock antalet fåglar i våra tätorter ökat och detta kan ställa till med problem. Uteseveringens stolar och bord smutsas ner av spillning. Takrännor sätts igen av fåglarnas bo som i sin tur kan leda till översvämning. Måsfåglar kan skräna, föra oväsen och t.o.m. bli så aggresiva att de anfaller om man kommer i närheten av deras boplatser. Listan kan göras lång på fåglar som kan ställa till med problem för oss människor, exempel på dessa är - fiskmås, kaja, kråka, svala, duva, råka, skrattmås och gråtrut.

Milluck AB har lång erfarenhet av fågelsäkring och erbjuder varierande lösningar för att driva bort fåglar som är en sanitär olägenhet. För att få en lyckad lösning måste man studera och ta reda på orsaken till varför och hur fåglarna uppehåller sig på just denna plats. Finns det föda i närheten som lockar? Är platsen skyddad och trygg för fågeln? Har fågeln bra utsikt från platsen? Det finns många frågor. Med utgångspunkt från dessa frågor kan man anpassa säkringsmetoden till fullgott skydd.

Att använda nät för att stänga ute fåglarna är en säker metod. Det är kanske dock inte alltid nät som är det lämpligaste alternativet utan man får ibland kombinera med andra mekaniska varianter tex. piggar, vajer eller elskenor.

Observera att inga av de mekaniska produkterna Milluck AB erbjuder skadar fåglarna utan gör det endast obehagligt för dem att vistas där.

Rådgör gärna med oss för lämplig lösning och val av material.

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2019-08-28)

Vi har flyttat vårt kontor

I början av augusti gick flytten till nya lokaler på Cypressvägen 14 i Malmö. Vi är installerade och kör för fullt som vanligt.

Nya produktblad för hösten finns tillgängliga via länkar på startsidan samt under varje produktkategori.

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här