Milluckpng.png
Hem Produkter
IMG_0605-3.JPG

För Flygplatser

v3-screen-shot.gifFåglar på och omkring flygplatser utgör alltid en stor säkerhetsrisk. Vi har sedan en längre tid tillbaka ett samarbete med Scarecrow Bio-Acoustic Systems. De är ett företag med stor kunskap inom ljudteknik. Redan 1984 startade de ett sammarbete med Gatwick Airport London med digitala varningsljud för att fördriva fåglar. 1991 övergick man till ett digitalt system som man fortsätter att utveckla kontinuerligt. Man har vidareutvecklat detta system och erbjuder idag flera alternativ - från handenheter för mindre flygfält och flygplatser, till mobila utrustningar som används tillsammans med ett datoriserat verifieringssystem. Utrustningarna används på flygplatser världen över. Dessa produkter är ett bra alternativ till andra typer av fördrivningssystem t.ex. skrämskott eftersom man har mer kontroll över fåglarnas flyktväg.

scarecrow-press-logo-C.jpg

Scarecrow Bio-Acoustic Systems Limited är världsledande inom akustisk fågelsäkring. De har under lång tid samlat kunskap och information om fåglars uppträdande och beteende och utvecklar produkter och lösningar för fördrivning av oönskade fåglar. 

PATROL-TWO-DEC-2006-C.jpgPatrol Two (601307) 
SCARECROW PATROL, är en portabel akustisk enhet med inbyggd siren och talfunktion. 
Innehåller 9 varnings-ljud för Gråtrut, Fiskmås,
Skrattmås, Vipa, Stare, Råka, Kråka, Skata & Duva. Levereras i vattenskyddande bärväska.

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2019-06-14)

Sommaren är äntligen här

Vi försöker hålla öppet hela sommaren i största
möjliga mån..
Vi uppskattar dock lite framförhållning i beställningar.

Glad sommar!

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här