Milluckpng.png
Hem Produkter

Visuellt fågelskydd

Beroende på hur stora problem fåglarna orsakar väljs olika typer av fågelsäkring.

Ett komplement till mekaniskt skydd och akustiskt skydd kan vara visuella fågelskrämmor som stör fåglarnas beteendemönster och avskräcker dem från att upphålla sig på vissa platser.

Produkter som avskräcker fåglar visuellt är Eagle Eye och Pro-Peller.

Dessa produkter reflekterar solens UV-strålar, och för fåglarnas extremt känsliga ögon upplevs dessa reflektioner som direkt fara. Systemet kan vid korrekt installation minska fåglars närvaro väsentligt och är inte skadligt för varken människor eller djur.

Produktblad Eagle Eye

Övriga produker som kan fungera för att hålla oönskade fåglar borta

är drakar och rovfågelattrapper.

Produktblad övriga visuella fågelskrämmor

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2019-08-28)

Vi har flyttat vårt kontor

I början av augusti gick flytten till nya lokaler på Cypressvägen 14 i Malmö. Vi är installerade och kör för fullt som vanligt.

Nya produktblad för hösten finns tillgängliga via länkar på startsidan samt under varje produktkategori.

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här