Milluckpng.png
Hem Produkter

Visuellt fågelskydd

Beroende på hur stora problem fåglarna orsakar väljs olika typer av fågelsäkring.

Ett komplement till mekaniskt skydd och akustiskt skydd kan vara visuella fågelskrämmor som stör fåglarnas beteendemönster och avskräcker dem från att upphålla sig på vissa platser.

Produkter som avskräcker fåglar visuellt är Eagle Eye och Pro-Peller.

Dessa produkter reflekterar solens UV-strålar, och för fåglarnas extremt känsliga ögon upplevs dessa reflektioner som direkt fara. Systemet kan vid korrekt installation minska fåglars närvaro väsentligt och är inte skadligt för varken männsikor eller djur.

Produktblad Eagle Eye

Övriga produker som kan fungera för att hålla oönskade fåglar borta

är drakar och rovfågelattrapper.

Produktblad övriga visuella fågelskrämmor

Nyhetsflöde    (sidan senast uppdaterad 2018-12-20)

2019-01-11

God fortsättning!

Nytt år, nya utmaningar och nya möjligheter!

2018-12-20

God Jul och Gott Nytt År!!

2018-09-07

Hösten är kommen och vi står rustade inför
säsongens utmaningar.

Kolla in nyheter och uppdateringar i våra
nya produktblad.

2018-01-12

Nu ligger nya produktlistor uppe innehållande ett par uppdateringar och nyheter.
Se även nya produkter för nyheter.

2017-12-07

På grund av ny CLP-klassificering utgår samtliga gnagarprodukter för konsument i klass 3 innehållande antikoagulanter (Rozol block 25g, art.nr: 905610).

Sista datum för utleverans från vårt lager är 2018-02-28 (produkt får därefter användas  fram till 2018-08-27).

.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här